Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Orzeczenie o jakości wody-CRS z dnia 25 lipca 2017 r. Agnieszka Tomczyk 2017-07-25 14:55:05 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 25 lipca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63PE w miejscowości Koplin na działkach o nr ewid. 173/15, 32/1, 167/3, 167/5 obręb Koplin, gmina Choszczno Agnieszka Tomczyk 2017-07-25 14:30:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków z korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz projektu prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko Agnieszka Tomczyk 2017-07-25 11:54:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1401/17 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2017 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-07-24 14:48:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1275/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. Anita Kalisiak 2017-07-24 10:41:59 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1275/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017. Anita Kalisiak 2017-07-24 10:38:30 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2017 znak: IPP.6733.10.7.2017.PK z dnia 21 lipca 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), gmina Choszczno, obręb Piasecznik, część działki nr 256/1 Anita Kalisiak 2017-07-21 14:43:06 edycja dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2017 znak: IPP.6733.10.7.2017.PK z dnia 21 lipca 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (nr projektu CHS1501B), gmina Choszczno, obręb Piasecznik, część działki nr 256/1 Anita Kalisiak 2017-07-21 14:42:46 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Sławęcin wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr ewid. 190, 345, 370/2, 373, 387/2, 387/4, 415, 447/1, 525/6, 531, 754/6, 754/16, 755/3, 755/4 położonych w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno. Anita Kalisiak 2017-07-20 15:09:05 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody-CRS z dnia 20 lipca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-07-20 15:07:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 17 lipca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o schody wejściowe - boczne wraz z przebudową okna na drzwi wejściowe na działce o nr ew. 258/3 obręb 3, miasta Choszczno Anita Kalisiak 2017-07-20 14:36:18 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z 19 lipca 2017 -Wardyń Anita Kalisiak 2017-07-20 11:26:23 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z 19 lipca 2017 -Suliszewo Anita Kalisiak 2017-07-20 11:25:54 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z 19 lipca 2017 - Raduń Anita Kalisiak 2017-07-20 11:25:25 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z 19 lipca 2017 - Korytowo Anita Kalisiak 2017-07-20 11:24:45 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z 19 lipca 2017 - Choszczno Anita Kalisiak 2017-07-20 11:23:44 dodanie dokumentu
Monitorin kontrolny z dnia 19 lipca 2017 r. -Choszczno Anita Kalisiak 2017-07-20 11:22:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1398/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka "Impresja" działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury Anita Kalisiak 2017-07-19 14:28:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1400/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie 2017 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-07-19 14:28:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1399/17 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-07-18 12:09:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1398/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka "Impresja" działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury Anita Kalisiak 2017-07-18 12:07:40 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Golcza z dnia 14 lipca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-07-17 11:57:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach Choszczno i Rzecko Anita Kalisiak 2017-07-14 09:29:28 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach Choszczno i Rzecko Anita Kalisiak 2017-07-14 09:28:45 usunięcie załacznika
Decyzja - brak przydatności wody do spożycia Golcza 12 lipca 2017 Anita Kalisiak 2017-07-13 13:53:18 dodanie dokumentu
Orzeczenie jakość wody Golcza 12 lipca 2017. Anita Kalisiak 2017-07-13 13:52:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1398/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji pleneru malarskiego pn. "Choszczno i okolice" organizowanego przez Klub Plastyka "Impresja" działającego przy Choszczeńskim Domu Kultury Anita Kalisiak 2017-07-13 12:49:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1397/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania i monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Choszczno oraz ustalenia struktury i treści raportu na potrzeby sprawozdawczości z realizacji Planu Anita Kalisiak 2017-07-13 12:45:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1396/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2017r. Anita Kalisiak 2017-07-13 12:40:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/126/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 20 1 6 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anita Kalisiak 2017-07-13 09:00:53 edycja dokumentu
ścieżka dźwiękowa Adrian Dąbrowski 2017-07-12 13:39:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1394/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2017 w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach Choszczno i Rzecko Anita Kalisiak 2017-07-12 13:17:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1393/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-07-12 13:15:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1392/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości oznaczonej numerem działki 410/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik Anita Kalisiak 2017-07-12 13:12:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1391/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości oznaczonych numerami działek 159/8 i 160/4, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Choszczno Anita Kalisiak 2017-07-12 13:10:47 dodanie dokumentu
Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-07-12 13:04:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach Choszczno i Rzecko Anita Kalisiak 2017-07-12 12:58:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/213/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-07-12 12:57:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości oznaczonej numerem działki 410/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik. Anita Kalisiak 2017-07-12 12:55:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/211/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, nieruchomości oznaczonych numerami działek 159/8 i 160/4, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Choszczno Anita Kalisiak 2017-07-12 12:54:33 dodanie dokumentu