Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1562/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej. Anita Kalisiak 2017-11-17 14:26:57 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2017 znak: IPP.6733.21.7.2017.KS z dnia 17 listopada 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gmina Choszczno, obręb Choszczno 1, działki nr 1, 6/2, 7/1, 6/3, 7/7 i 172 na rzecz Pani Barbary Ochmańskiej prowadzącej działalność pod nazwą POSESOR NIERUCHOMOŚCI Barbara Ochmańska, ul. Bohaterów Warszawy 6/1, 73-200 Choszczno. Anita Kalisiak 2017-11-17 13:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1560/17 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-11-17 09:51:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji - 23.11.2017 r. Anita Kalisiak 2017-11-17 08:49:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1561/17 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie najmu części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Anita Kalisiak 2017-11-16 14:24:49 dodanie dokumentu
Przebudowa targowiska stałego ?Mój Rynek? w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w formule zaprojektuj i wybuduj Marta Desecka 2017-11-16 10:31:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1559/17 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Anita Kalisiak 2017-11-15 15:17:03 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. obsługi medialnej Agnieszka Tomczyk 2017-11-15 14:55:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1558/17 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. Anita Kalisiak 2017-11-14 10:56:44 dodanie dokumentu
Informacja o braku oceny odddziaływania Ekosfera. Anita Kalisiak 2017-11-13 15:29:47 dodanie dokumentu
Monitoring Kontrolny Choszczno z dnia 06.11.2017. Anita Kalisiak 2017-11-13 15:28:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1557/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania do organizacji profilaktyki działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie Anita Kalisiak 2017-11-13 14:27:44 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2017 znak: IPP.6733.18.6.2017.JI z dnia 13 listopada 2017 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, działki nr 61/22, 68/1 i 34, obręb Oraczewice, gmina Choszczno, na rzecz Barbary Ochmańskiej prowadzącej działalność pod nazwą POSESOR NIERUCHOMOŚCI Barbara Ochmańska, ul. Bohaterów Warszawy 6/1, 73-200 Choszczno. Anita Kalisiak 2017-11-13 14:12:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1556/17 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2017 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-13 13:37:23 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 1) przebudowie odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV nr L303 w kierunku S-3308 Strzelnica na nową linię kablową relacji S3308 Strzelnica - GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3308 Strzelnica na kontenerową (Zadanie A), 2)przebudowie odcinka linii napowietrznej 15 kV nr L-303 relacji GPZ Choszczno II - RS Recz na kablową z wprowadzeniem obu relacji linii do stacji GPZ Choszczno II wraz z wymianą stacji słupowej S-3497 (Os. Północne 2) na kontenerową (Zadanie B), na terenie działek 211/6 i 211/7 obręb ewidencyjny 0005 Stradzewo, gmina Choszczno, stanowiących teren zamknięty MON. Anita Kalisiak 2017-11-13 09:40:19 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe (ZO) na remont pokrycia dachowego segmentu "C" Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2017-11-10 13:09:20 dodanie dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 11.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-11-10 13:04:07 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 18.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-11-10 13:03:49 edycja dokumentu
Rozeznanie rynku na usługi w zakresie przeprowadzenia kształcenia w postaci dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu ,,Edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń" z dnia 18.10.2017r. Agnieszka Tomczyk 2017-11-10 13:02:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-10 11:58:24 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY I NAJMU Anita Kalisiak 2017-11-09 15:13:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1555/17 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Anita Kalisiak 2017-11-09 15:11:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1554/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Anita Kalisiak 2017-11-09 15:06:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1552/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy za rok obrotowy 2017 Anita Kalisiak 2017-11-09 15:04:44 dodanie dokumentu
Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej Anita Kalisiak 2017-11-09 11:14:16 edycja dokumentu
Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej Anita Kalisiak 2017-11-09 10:57:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1553/17 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Anita Kalisiak 2017-11-08 11:39:43 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-08 10:50:57 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-08 10:50:30 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-08 10:49:37 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-08 10:29:30 usunięcie załacznika
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 62/9, 140/1 i 75/7, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie Anita Kalisiak 2017-11-07 17:59:51 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 października 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej na działkach o nr ewid. 62/9, 140/1, 75/7 obręb 3, miasta Choszczna Anita Kalisiak 2017-11-07 17:59:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1551/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. Anita Kalisiak 2017-11-07 14:48:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1550/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. Anita Kalisiak 2017-11-07 14:46:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1549/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. Anita Kalisiak 2017-11-07 14:44:58 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. obsługi medialnej Agnieszka Tomczyk 2017-11-07 14:27:02 edycja dokumentu
Informacja o uzyskanych opiniach RDOŚ i PPIS -Ekosfera Sp. z o.o. Anita Kalisiak 2017-11-07 12:22:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 470/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-11-07 10:01:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1548/17 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 470/3 Anita Kalisiak 2017-11-07 10:00:10 dodanie dokumentu