Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-04-20 14:12:00 dodanie dokumentu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 15 maja 2015 r., znak WOO-II.4201.2.2014.JC.25, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny ? Szczecin Dąbie Agnieszka Tomczyk 2018-04-20 12:18:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1767/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki Agnieszka Tomczyk 2018-04-20 11:57:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1768/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-04-20 11:54:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1766/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2018-04-20 11:50:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-04-19 12:01:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1765/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-04-19 11:51:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1764/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-04-19 11:49:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1763/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-04-19 11:45:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1762/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-04-19 11:44:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1761/18 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy Agnieszka Tomczyk 2018-04-19 11:42:19 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Agnieszka Tomczyk 2018-04-18 15:16:24 edycja dokumentu
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 3/2018 znak: IPP.6730.3.6.2018.JI z dnia 18 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 149/14 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2018-04-18 15:16:15 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: 145/21 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn., wt., śr., pt. w godz. 7:30-15:30, czw. w godz. 7:30-18:00 w pokoju nr 24. Agnieszka Tomczyk 2018-04-18 15:15:15 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 145/27 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia Agnieszka Tomczyk 2018-04-18 15:13:49 dodanie dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "remont i montaż schodów w ciągu komunikacyjnym, prowadzącym z parteru na górną kondygnację w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 21 w Choszcznie" Agnieszka Tomczyk 2018-04-18 14:39:21 edycja dokumentu
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "remont i montaż schodów w ciągu komunikacyjnym, prowadzącym z parteru na górną kondygnację w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 21 w Choszcznie" Agnieszka Tomczyk 2018-04-18 14:37:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2018-04-18 11:31:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1760/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Wolności Agnieszka Tomczyk 2018-04-18 09:31:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1759/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły Agnieszka Tomczyk 2018-04-18 09:29:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1758/18 Burmistrza Choszczna z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej Agnieszka Tomczyk 2018-04-18 09:28:03 dodanie dokumentu
Danuta Maria Stróżyńska - Gryćko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Anita Kalisiak 2018-04-17 14:35:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1757/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/284/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030, zmienionej uchwałami Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. i Nr XXXVIII/282/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. Anita Kalisiak 2018-04-17 13:08:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1756/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/283/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-04-17 13:06:56 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1756/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/283/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-04-17 13:06:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1756/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/283/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-04-17 13:05:14 dodanie dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY Agnieszka Tomczyk 2018-04-17 12:36:52 edycja dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY Agnieszka Tomczyk 2018-04-17 12:36:38 edycja dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY Agnieszka Tomczyk 2018-04-17 12:36:35 usunięcie załacznika
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO Agnieszka Tomczyk 2018-04-17 12:28:07 edycja dokumentu
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO Agnieszka Tomczyk 2018-04-17 12:28:03 usunięcie załacznika
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO Agnieszka Tomczyk 2018-04-17 12:27:53 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń oznaczonej numerami działek 17/79, 17/80. Anita Kalisiak 2018-04-16 14:48:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1755/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Zwycięstwa 26 w Suliszewie wraz z udziałem 2998/10000 w nieruchomości oznaczonej numerem działki 884/1, położonej w obrębie Suliszewo. Anita Kalisiak 2018-04-16 14:46:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1754/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/79. Anita Kalisiak 2018-04-16 14:44:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1753/18 Burmistrza Choszczna z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 17/80. Anita Kalisiak 2018-04-16 14:43:04 dodanie dokumentu
Krystyna Anna Górecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Anita Kalisiak 2018-04-16 13:38:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1752/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-04-16 13:34:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1751/18 Burmistrza Choszczna z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku , w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Anita Kalisiak 2018-04-16 13:31:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/284/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030, zmienionej uchwałami Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. i Nr XXXVX/282/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r. Anita Kalisiak 2018-04-12 12:13:49 dodanie dokumentu