Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1465/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-09-25 14:13:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1464/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno Anita Kalisiak 2017-09-25 14:11:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1463/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030, zmienionej uchwałami Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. , Nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. i Nr XXVII/207/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 czerwca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-09-25 14:09:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1462/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-09-25 14:07:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1461/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury Anita Kalisiak 2017-09-25 14:05:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1460/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.07.02.00-32-K003/17 pn. "Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ w Choszcznie" w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Anita Kalisiak 2017-09-25 14:03:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1459/17 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1381 i 1382, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-09-25 14:01:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 20. września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno Anita Kalisiak 2017-09-25 08:44:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/219/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2017-2030, zmienionej uchwałami Nr XXIV/196/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 maja 2017 r. i Nr XXVII/207/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 czerwca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-09-25 08:43:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017 Anita Kalisiak 2017-09-25 08:41:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury Anita Kalisiak 2017-09-25 08:40:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.07.02.00-32-K003/17 pn. "Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ w Choszcznie" w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Anita Kalisiak 2017-09-25 08:38:45 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.07.02.00-32-K003/17 pn. "Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ w Choszcznie" w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Anita Kalisiak 2017-09-25 08:37:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1381 i 1382, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno Anita Kalisiak 2017-09-25 08:28:20 dodanie dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku Anita Kalisiak 2017-09-22 15:11:35 dodanie dokumentu
Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 10 lipca 2017 r. Anita Kalisiak 2017-09-22 15:09:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Anita Kalisiak 2017-09-22 14:18:47 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z 19 września 2017 r. - Zwierzyn Anita Kalisiak 2017-09-21 11:01:18 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z 20 września 2017 r.- Zamęcin Anita Kalisiak 2017-09-21 11:01:06 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z 19 września 2017 r. - Zwierzyn Anita Kalisiak 2017-09-21 10:59:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1451/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-09-21 10:56:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1450/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Anita Kalisiak 2017-09-21 10:52:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1449/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad ( polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Anita Kalisiak 2017-09-21 10:50:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości Gminy Choszczno Anita Kalisiak 2017-09-20 15:19:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1457/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. przekształcenia wieczystego użytkowania i uwłaszczenia Anita Kalisiak 2017-09-20 15:14:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1447/17 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Choszczno oraz ustalenie indywidualnej stawki najmu Anita Kalisiak 2017-09-20 14:38:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1455/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Kalisiak 2017-09-20 14:18:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1456/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Kalisiak 2017-09-20 14:15:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1458/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Kalisiak 2017-09-20 14:12:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1454/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. Anita Kalisiak 2017-09-20 14:08:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1452/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 387/5 Anita Kalisiak 2017-09-20 14:02:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1453/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. Anita Kalisiak 2017-09-20 14:02:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 387/5 Anita Kalisiak 2017-09-20 13:54:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1446/17 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 Anita Kalisiak 2017-09-20 13:52:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1452/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 387/5 Anita Kalisiak 2017-09-20 13:51:06 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. przekształcenia wieczystego użytkowania i uwłaszczenia Agnieszka Tomczyk 2017-09-20 12:35:41 dodanie dokumentu
Wniosek o udostępnienie lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia prac remontowych Anita Kalisiak 2017-09-20 11:00:09 dodanie dokumentu
Informacja - Lokale mieszkalne do remontu Anita Kalisiak 2017-09-20 10:59:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1448/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Kultury oraz ustalenie zasad jej działania Anita Kalisiak 2017-09-20 09:37:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1448/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Kultury oraz ustalenie zasad jej działania Anita Kalisiak 2017-09-20 09:37:05 edycja dokumentu