Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Anita Kalisiak 2018-01-22 13:49:20 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy Anita Kalisiak 2018-01-22 13:49:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1640/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie Anita Kalisiak 2018-01-22 13:09:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1639/18 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie Anita Kalisiak 2018-01-22 13:08:22 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie o przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 192/2, 192/4, 195/40 i 195/41, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno Anita Kalisiak 2018-01-19 12:36:36 edycja dokumentu
Zawiadamiam o braku możliwości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w ustawowym terminie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina Choszczno, dz. ewid. nr 721 i 644/1 obręb Roztocze, z uwagi na przedłużającą się procedurą korespondencyjną dotyczącą wszczęcia postępowania związaną z ilością stron postępowania. Jednocześnie informuję, że postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 14 lutego 2018 roku. Anita Kalisiak 2018-01-18 14:39:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1638/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne Anita Kalisiak 2018-01-17 14:04:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1637/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2018 rok Anita Kalisiak 2018-01-17 13:37:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1636/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera" Anita Kalisiak 2018-01-17 13:35:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1636/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera" Anita Kalisiak 2018-01-17 13:35:14 dodanie dokumentu
Nowe zasady segregacji odpadów od 1 stycznia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-17 12:27:15 dodanie dokumentu
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Anita Kalisiak 2018-01-17 11:21:24 usunięcie dokument
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Anita Kalisiak 2018-01-17 11:21:19 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Choszczno monitoring kontrolny 16 stycznia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-17 09:08:38 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Gleźno 16 stycznia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-17 09:08:08 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Piasecznik 16 stycznia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-17 09:07:39 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Radaczewo 16 stycznia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-17 09:07:05 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Stary Klukom 16 stycznia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-17 09:06:34 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Suliszewo 16 stycznia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-17 09:05:59 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Zamęcin 16 stycznia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-17 09:05:33 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Zwierzyń 16 stycznia 2018 r. Anita Kalisiak 2018-01-17 09:04:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1624/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-01-16 12:34:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1623/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 Anita Kalisiak 2018-01-16 12:31:59 dodanie dokumentu
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie o przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, działka nr 192/2, 192/4, 195/40 i 195/41, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno Anita Kalisiak 2018-01-15 15:29:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1624/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-01-15 14:46:49 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 1625/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszcznodo dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach Anita Kalisiak 2018-01-15 14:44:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1624/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-01-15 14:41:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1622/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2018 Anita Kalisiak 2018-01-15 14:39:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1621/18 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2018 do uchwały budżetowej Anita Kalisiak 2018-01-15 14:38:01 dodanie dokumentu
Miasto Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 13:02:04 usunięcie dokument
Miasto Choszczno-niesegregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 13:02:00 dodanie dokumentu
Miasto Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 13:00:15 usunięcie dokument
Miasto Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:59:48 dodanie dokumentu
Miasto Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:58:44 dodanie dokumentu
Miasto Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:57:16 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno-niesegregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:56:35 edycja dokumentu
Gmina Choszczno-segregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:55:32 dodanie dokumentu
Gmina Choszczno-niesegregowane odpady komunalne-nieruchomości niezamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:53:31 dodanie dokumentu
Miasto Choszczno-niesegregowane odpady komunalne-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:51:20 dodanie dokumentu
Miasto Choszczno-zbiórka odpadów wielkogabarytowe-nieruchomości zamieszkałe Anita Kalisiak 2018-01-12 12:50:47 edycja dokumentu